Prizren

U Prizrenu je osjećaj jedinstva u društvenom životu počeo da se urušava uslijed nepovoljne političke atmosfere od 1990. godine, kada je oduzeta autonomija Kosova, pa sve do rata 1999. godine. Vizualni materijali koji bilježe svakodnevne životne prakse tokom 1990-ih, uključujući intervenciju NATO-a 1999. godine, sačuvani su u Kolekciji Naci & Nafis Lokvica, koja je u središtu pristupa ARchipelaga u Prizrenu.

Arhivska građa, Prizren
Kolekcija Naci & Nafis Lokvica.
Počevši od 1975. godine, kolekcija braće Naci i Nafis Lokvica dokumentuje rituale, kulturne i umjetničke aktivnosti tokom 1990-ih. Ova kolekcija pruža izravno svjedočanstvo o ratu 1999. godine i tenzijama doživljenim nakon rata. Pored detalja iz svakodnevnog života, kolekcija obuhvata arhitektonske transformacije u Prizrenu, rituale, društvene događaje i kulturne aktivnosti, nudeći sveobuhvatan pogled na evoluciju grada.

Indeks: Kolekcija/Zbirka – Tip dokumenta (V-Video, P-Fotografija, G-Grafika, T-Tekst) – Lokacija (B-Beograd, M-Mostar, P-Prizren, S-Sarajevo) – Redni broj