Mostra – Arhiv Neretve o tečenju i međuvrsnom nesukobu.

Neretva, kao arhivski medij, izuzetno je nestabilna, jako kontaminirana i produktivna. Rijeke su privremena skladišta—dok njihove vode teku, one pamte putem sedimentacije, dok organska metamorfoza i stalno kretanje organskih i neorganskih materijala stvaraju tekuće, žive i međuvrsne arhive nesukoba s kapacitetima za polagano transformisanje ratnog nasilja i njegove raznolike materijalnosti.

Godine 2017, nakon istraživačkih i dokumentacijskih aktivnosti, umjetnica Armina Pilav, arheolog i ronilac Damir Ugljen, te filmski redatelj Matija Kralj, započeli su s međuvrsnim arhiviranjem post-ratnih ekologija. To je učinjeno u suradnji s rijekom Neretvom, njenim tokovima i pritokama kroz grad i općenito krajolik, uključujući postojeće ratne arhive i hibridne materijalne saveze u Neretvi i gradu. Nasilan preobražaj grada Mostara i rijeke Neretve započeo je tijekom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1996. godine. Grad se povijesno razvijao uz obale rijeke, istočnu i zapadnu stranu Mostara, koje povezuje devet mostova, koji su prije rata bili važni prostori društvenosti. Kao posljedica uništavanja mostova tijekom rata, izgradnje privremenih ratnih mostova i utjelovljenih trauma iz strategija preživljavanja stanovnika tijekom rata, Neretva i njezin socio-organski sustav značajno su se promijenili; ne samo u ekološkom smislu, već i u svojim prostornim i društvenim modusima. Tijekom rata, ekosustav rijeke počeo je sakupljati i taložiti neorganske materijale, komade eksplodiranih bombi, metke, ostatke privremenih mostova izgrađenih tijekom rata i druge ostatke. Od tada, prirodni ekosustav rijeke neprestano nastaje, uvodi i ponovno uvodi prirodne i hibridne vrste i prostore. Danas, ostaci iz rata kao integralni dio predratnog okruženja rijeke manifestiraju toksične formacije disruptivnog krajolika, u kontinuiranoj perpetuaciji.

The Flowing and Intersspecies Archive of the Neretva River from Un War Space Lab on Vimeo.

Documents from the Un-war Archive

Indeks: Kolekcija/Zbirka – Tip dokumenta (V-Video, P-Fotografija, G-Grafika, T-Tekst) – Lokacija (B-Beograd, M-Mostar, P-Prizren, S-Sarajevo) – Redni broj

Foto kredit iznad: Armina Pilav, Un-war Space Lab; Eksplodirajući ostaci na obalama rijeke Neretve.